İK KÜLTÜRÜMÜZ

CHRYSO şirketine katılırken,kendi güvenliğinizden olduğu kadar,başka herkesin güvenliği ile sorumlu olacak,insan ölçekli bir gruba entegre edileceksiniz.

Her birimiz kendi eylemlerinden sorumlu iken,dahili veya harici olabilecek müşterilerini tatmin etmekten de sorumludur.

CHRYSO`da İnsan Kaynakları Kültürü

Çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır.

Yönetim ekibine çalışanların karşılıklı güven ve saygıya dayanan açık iletişim ortamında ve adil değerlendirme koşullarında becerilerini geliştirebildiği ve çalışan güvenliğinin öncelikli olduğu kurumsal bir ortamı koruyan ve geliştiren tüm olanak ve hizmetleri sağlamak suretiyle CHRYSO' nun kurumsal stratejik amaçlarına ve iş hedeflerine ulaşmasını desteklemektir.

Şirket’in ilerlemesi için, ifade özgürlüğü, yaratıcılık ve inovasyonu teşvik eden ve destekleyen bir kurumsal anlayışla çalışan ilişkilerimizi geliştirmek ve bu çerçevede kurumsal iklimi ve çalışma ortamını sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın isteklerine süratle yanıt verme düzeyimizi sağlamak ve korumak için insan odaklı organizasyon yapımıza güveniyoruz.

Çalışanlarımızın yaptığı her şey, CHRYSO'nun gelişmesine ve piyasadaki itibarına yardımcı olmaktadır

 

 

 

 

En iyi adayları Şirket’imize çekmek ve sonrasında çalışanlarımızı elde tutmak amacıyla rekabetçi bir modelle ücret ve yan hak paketlerini sağlamak istiyoruz.

İşe alımda iş pazarının kurum kültürümüze ve iş ihtiyaçlarımıza en uygun ve en yetkin kişilerin organizasyonumuza katılımını ve şirket içinde de kişisel gelişim ve yükselmelerini esas alırken, çalışanlarımızın farklılıklarını en önemli zenginlik değerlerimiz olarak kabul ederek farklılıkların zenginliğini her fırsatta teşvik edilmektedir.